Trip 2016

Söndagen den 29 maj - Bosses bilder


Pråm på väg uppströms Elbe


Varvet där vid fick hjälp . . .


Elbe nedströms


Vy från Elbebron


Vy från Elbebron


Hotellets foaje


Lunchstopp


Lunchstopp


Väntan på ombordkörning


Kiel genom ventil


Drink i baren


 

Denna sida ändrades senast